ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  70 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2016  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1985  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  31  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  100  คน